FedEx je američka globalna kompanija koja pruža uslugu kurirske dostave paketa sa sedištem u Memphis-u, Tennessee, SAD, web sajt FedEx-a je fedex.com/rs.

DHL je odeljenje nemačke logističke kompanije Deutsche Post DHL koja pruža međunarodnu uslugu brze pošte, sedište firme je u Bonn-u, Nemačka a web sajt je logistics.dhl/rs.

Ekspresna pošta je ubrzana pošta za koju kupac plaća doplatu i prima bržu isporuku paketa od redovne.

FedEx je internacionalna kurirska poštanska služba i brzina prevoza i isporuka pošiljki za njih je od presudne važnosti.

Da bi FedEx pokazao da je uvek ispred svoje konkurencije osmislio je veoma kreativan način kako se reklamirati u ambijentu iz zasede, FedEx je zalepio na bočnoj strani svog belog kamiona sliku žutog kamiona njihove konkurencije preko zadnje polovine naziva FedEx-a što na prvi pogled izgleda kao da Fedex želi reklamirati konkurenciju.

Kada se pažljivije pogleda sa strane ovo reklamiranje FedEx-ove usluge prevoza pošiljki usled optičke iluzije izgleda kao da se dva različita kamiona voze paralelno jedan pored drugog i kao da se takmiče u brzini koji će pre stići a u stvari to je samo jedan kamion.

FedEx se takmiči sa DHL-om u brzini isporuke pošte na međunarodnom planu, usled optičke varke izgleda kao da je beli FedEx-ov kamion ispred žutog kamiona kao da je njihova konkurencija DHL iza njih što i osnažuje slogan u ovom reklamiranju FedEx-a "Uvek prvi", slogan se nalazi naravno na belom kamionu.

Ovaj inovativan FedEx-ov koncept kako se reklamirati iz zasede u ambijentu posebno izdvaja to što se zadnji točkovi belog FedEx-ovog kamiona poklapaju sa prednjim točkovima žutog DHL kamiona na veoma realističan način.

Kako vidimo u ovom reklamiranju prednji deo žutog kamiona nema ni naziv ni logo DHL-a jedino se prepoznaje po DHL-ovoj zaštitnoj kombinaciji boja žutoj kamiona i crvenoj slova i tri tanke crvene horizontalne linije kao i crvenoj horizontalnoj traci ispod njih koje se nalaze iza vozača, a FedEx je prepoznatljiv po svojoj beloj boji kamiona i plavo narandžastoj kombinaciji slova.

Ovakvo reklamiranje FedEx-ove usluge prevoza pošiljki je upečatljivo i lako se pamti a teško zaboravlja jer angažuje male sive ćelije na stvaranje emocija kao što su humor, duhovitost i šale na račun DHL-a od strane FedEx-a.

Ovo pretičuće reklamiranje FedEx-a i usluge prevoza pošiljki je video veliki broj posetilaca interneta jer je bilo postavljeno na razne vrste blogova.

 
 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dodaj komentar