Kako se reklamirati sa farmacijom: lekovi, hemijska jedinjenja, insekticidi...