Cena reklamiranja i način plaćanja

Cena reklamiranja je od 100 do 500 din mesečno.

Reklamiranje od 100 din mesečno obuhvata: opis, kontakt podatke, sliku logo znaka i mapu.

Reklamiranje od 500 din mesečno obuhvata: logo znak, opis, mapu, kontakt podatke, 6 slika sa pripadajućim tekstom, galeriju slika i video.