Firma British Broadcasting Corporation Global News Ltd. je vlasnik BBC World News kanala koji pruža uslugu gledanja međunarodnih vesti i aktuelnosti, sedište firme BBCGN je u Broadcasting House, London, Velika Britanija, a web sajt kanala je bbcworldnews.com.

Firma BBCGN je reklamiranje usluge BBC World News kanala usmerila ka ugaonim bilbordima koje je postavila na prometnim avenijama u New York-u, SAD.

Radi uvođenja nove usluge BBC World News kanala na Američko tržište reklamiranje firme BBCGN je na veoma kreativan način prikazivano na 5 ugaonih bilborda: na uličnim ćoškovima, na uglovima zgrada, na žičanim ogradama, na najobičnijim tarabama... u New York-u.

BBCGN firma je postavila ugaone bilborde u svrhu reklamiranja usluge BBC World News kanala na uglove koji mogu biti pročitani i pregledani sa leva na desno i obrnuto, a kada taj isti prolaznik stigne do kraja jedne poluslike odnosno priče u vestima, samo jedan zaokret odmah iza ćoška otkriva potpuno drugu polusliku odnosno stranu te iste priče u vestima.

Kao što vidimo u ovoj reklami firme BBCGN na prvoj slici sa svoje leve strane ulični prolaznik vidi levu polusliku na kojoj kordon policije gura nekoga napred a sa svoje desne strane ulični prolaznik vidi desnu polusliku na kojoj devojka gura takođe nekoga udesno i tek kada prolaznik skrene iza ugla vidi celu priču u kojoj devojka i policijske snage guraju jedni druge.

Pozadina priče je da se Jevrejka bori protiv Izraelskog kordona policije za vreme evakuacije naselja na Zapadnoj Obali, i baš na samoj ivici ćoška i granici prelamanja reklamnog ugaonog bilborda je i linija razgraničenja i sukoba gde gole šake guraju policijske štitnike.

Na drugoj slici reklamiranja usluge BBC World News kanala sa svoje leve strane ulični prolaznik vidi levu polusliku demonstranta kako baca crveni sanduk unapred a sa svoje desne strane ulični prolaznik vidi desnu polusliku na kojoj policijske snage polako ali sigurno napreduju i tek kada prolaznik skrene iza ugla vidi celu priču u kojoj mladić baca sanduk na policijske snage.

Pozadina priče je da se Francuski demonstrant bori protiv policijskih snaga za vreme uličnih nereda u Parizu, i baš na samoj ivici ćoška i granici prelamanja reklamnog ugaonog bilborda je i linija razgraničenja uličnim ćoškom gde bačeni sanduk leti na kordon policije.

Na trećoj slici u reklamiranju firme BBCGN sa svoje leve strane ulični prolaznik vidi levu polusliku zapaljenog naftnog polja u pustinji a sa svoje desne strane ulični prolaznik vidi desnu polusliku na kojoj vojnik u pustinji posmatra nešto u daljini i tek kada prolaznik skrene iza ugla vidi celu priču u kojoj vojnik čuva naftno polje a pozadina priče je da Američki vojnik brani zapaljeno naftno polje u Iraku.

Na četvrtoj slici sa svoje leve strane ulični prolaznik vidi levu polusliku Bush-a na televizoru a sa svoje desne strane ulični prolaznik vidi desnu polusliku oca i sina kako posmatraju nešto i tek kada prolaznik skrene iza ugla vidi celu priču u kojoj otac i sin posmatraju Bush-a a pozadina priče je da Iračani otac i sin posmatraju televizijsku emisiju u kojoj Bush priča.

Na petoj slici reklamiranja usluge BBC World News kanala sa svoje leve strane ulični prolaznik vidi levu polusliku grupe ljudi koji sede u ladovini vozila a sa svoje desne strane ulični prolaznik vidi desnu polusliku uniformisanog policajca kako nešto zapisuje i tek kada prolaznik skrene iza ugla vidi celu priču u kojoj policajac popisuje ljude a pozadina priče je da policajac granične patrole SAD-a popisuje Meksičke imigrante koji prelaze granicu ilegalno trbuhom za kruhom.

Ugaono reklamiranje firme BBCGN deluje na urođenoj potrebi ljudi da brzo nađu značenje proširujući sliku sagledavanja iza ivice ugla primoravajući prolaznika da intuitivno šetaju napred nazad, da sastave poruku iz delova.

Ugaona reklama usluge BBC World News kanala inicira potrebu kretanja za aktivnim otkrivanjem obe strane da bi se razumela cela priča u vestima.

Priče u vestima nisu objektivne one su selektivne, veoma često čitaoci usmeravaju svoju pažnju na samo jednu stranu priče u vestima.

Najbolji način da se prikaže istina i samo istina i ništa drugo osim istine je da se prikažu 2 strane iste priče u vestima jedna za drugom, to je i bila namera reklamiranja firme BBCGN da se prikažu nepristrasne međunarodne vesti.

BBCGN firma je iskoristila 2 strane iste ograde stvarajući optičku iluziju kako u vestima prezentuje obe strane odnosno celu sliku ne samo jednu perspektivu, ne ono što društvo želi da čuje nego šta se zapravo dešava širom sveta.

Poruka reklamiranja usluge BBC World News kanala "Sagledajte obe strane priče" se nalazi u sredini bilborda, logo znak je ispod a slogan "Sada u Americi" otkriva i vremensku distancu i nalazi se pri dnu bilborda.

Ovo ćoškasto reklamiranje firme BBCGN i nove vrste vesti BBC World News kanala na uličnim bilbordima je privuklo pažnju velikog broja prolaznika i šetača iz komšiluka, ali još veći broj posetilaca sajtova je video to reklamiranje na internetu gde je bilo postavljeno na razne vrste web sajtova i društvenih mreža.

 
 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dodaj komentar