Firma Clima je proizvođač katanaca za zaključavanje biciklova, sedište firme je u Bangkok-u, Tajland, web stranica je www.climacompany.weebly.com.

Svuda u svetu je poznato da se bicikli veoma često kradu, pa se to dešava i u Bangkok-u, Tajland i zato je firma Clima reklamiranje proizvoda katanca za biciklove usmerila ka metalnim ogradama u univerzitetskom gradu.

Ciljna grupa kupaca u ovom reklamiranju opreme za bicikle firme Clima su bili studenti univerzitetskog grada jer se oni najčešće prevoze biciklima, svoje bicikle najčešće ostavljaju na javnim prostorima ali je dobro poznato da ni na javnom mestu gde je bicikl svima na oku nije sigurno ostaviti.

Proizvođač Clima je hteo da stvori poverenje u kvalitet svog proizvoda lokota za zaključavanje bicikla i zato je u svrhu reklamiranja firme Clima postavljeno nekoliko različitih biciklova na metalne ograde po univerzitetskom gradu.

Na slikama 1 i 2 vidimo žuti i crveni bicikl kroz čije ramove je provučena cev od postojeće ograde, oba bicikla su parkirana tako da se oslanjaju na svoju nožicu, na cevi su okačeni žuti kartončići u svrhu reklamiranja firme Clima.

Kada prolaznik pogleda bicikle vidi da su parkirani oslanjajući se na nožice a izgledaju kao da su zaključani za metalne ograde, odmah zatim ugleda žuti kartončić na kome je u prvom redu gore naziv firme Clima a ispod je slogan "Clima, visoko kvalitetni katanac" pored se nalazi i logo firme kao i mali ključić i tada mu usled optičke iluzije postaje jasno da je to reklamiranje firme Clima i lokota za zaključavanje.

Prolaznik usled optičke obmane odmah shvata i poruku reklamiranja firme Clima, da bicikl zaključan Clima katancem kao da je postao sastavni deo ograde, da je bezbedan od lopova, da ga je ukrasti moguće samo presecanjem metalne cevi ograde i da ga jedino vlasnik sa svojim ključem može osloboditi od metalne ograde.

Slika 3 - vidimo crveni trkački bicikl koji kao da je izliven zajedno sa metalnom ogradom, horizontalna cev rama bicikla i horizontalna cev ograde čine jedno telo, firma Clima ovim reklamiranjem poručuje da je zaključavanje lokotom Clima bezbedno i da bi se ukrao bicikl potrebno je iseći metalne cevi ograde.

Slika 4 - vidimo srebrni mauntin bajk koji je sa ogradom stopljen vilama, to je model koji ima vile čije dve cevi su spojene sa upravljačem i upravo te dve vertikalne cevi vila su i vertikalne cevi metalne ograde, firma Clima ovim reklamiranjem poručuje da je zaključavanje njihovim katancem bezbedno i da je potrebno preseći metalne cevi ograde kako bi se ukrao bicikl.

To ogradasto reklamiranje firme Clima i proizvoda lokota za zaključavanje bicikala je video veliki broj studenata prolaznika ali još veći broj posetilaca sajtova je video ovo reklamiranje na internetu gde je bilo postavljeno na blogove i komentarisano.

 
 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

+ 0
+ 0

Dodaj komentar