The Keep Holland Clean Foundation - Stichting Nederland Schoon - Fondacija za očuvanje čiste Holandije podržava opštine i škole u njihovoj borbi protiv uličnog smeća, informiše javnost o negativnom aspektu smeća, obezbeđuje kante za smeće, podiže svest o individualnoj odgovornosti o pravilnom odlaganju đubreta..., web sajt je www.nederlandschoon.nl.

Ljudi kada se nalaze u vozilu javnog saobraćaja imaju tendenciju da bacaju smeće jer nije njihovo lično vozilo i zato ih baš briga što će biti prljavo.

Keep Holland Clean Foundation je sprovela kampanju reklamiranja čistih buseva u javnom gradskom prevozu Amsterdam-a, Holandija stvaranjem svesti kod putnika.

Keep Holland Clean Foundation je postavila na zadnji deo busa veliki poster nalepnicu slike zadnjeg dela kamiona za utovar smeća radi reklamiranja higijene u busevima.

Ako se letimično pogleda slika ovog reklamiranja čistoće stiče se utisak da je to zadnji deo kamiona za smeće, stvorena je optička iluzija kao da dva radnika za utovar đubreta stoje na ivicama bočnih strana kamiona i čekaju novi kontejner na ulici da ga istresu na već postojeće smeće koje je preplavilo kamion.

Međutim to je samo optička varka to je autobus javnog gradskog prevoza u Amsterdam-u a ciljna grupa ka kojoj je bilo usmereno ovo reklamiranje su bili putnici u raznoraznim vozilima iza busa, kao i putnici koji čekaju na buskim stanicama i naravno i slučajni prolaznici.

Poruka ovog reklamiranja čistih buseva Keep Holland Clean Foundation-a je da putnici koji žele da se voze gradskim autobusom treba da budu svesni da ne ostavljaju smeće u autobusu:

  • Jer je to ružno,
  • Jer je to nehigijenski,
  • Jer je to nezdravo,
  • Jer se može zaraziti,
  • Jer se može povrediti - stajući na koru banane može se okliznuti

Pri dnu zadnjeg dela autobusa se nalazi i poruka reklamiranja u dva reda: u gornjem redu je "Ne pretvarajte autobus u kamion za smeće" a u donjem redu je "Isto tako je lako baciti smeće i u kontejner" a desno od poruke se nalazi kanta za đubre u koju šaka ruke ispušta nekakvo smeće, na kanti za đubre se nalazi i logo znak fondacije.

Ovo smećarsko reklamiranje Keep Holland Clean Foundation-ovog apela za očuvanje čistog busa na zadnjem delu busa je privuklo pažnju kako putnika u automobilima tako i putnika na stanicama ali još veći broj posetilaca sajtova je video to reklamiranje na internetu gde je bilo postavljeno na društvene mreže i distribuirano među prijateljima.

 
 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dodaj komentar