Misija Niagara USA privredne komore je da unapredi ekonomski razvoj, da promoviše unapređenje poslovanja i reklamiranjem turizma da se zalaže za podržavanje preduzeća i na taj način poboljša kvalitet života u regionu Niagare, web sajt privredne komore je www.niagarachamber .org.

Nijagarini vodopadi predstavljaju niz masivnih vodopada koji se nalaze na reci Nijagari u istočnom delu Severne Amerike na granici između SAD-a i Kanade, video snimak Nijagarinih vodopada

.

Ideja ovog reklamiranja je bila da zauzeti građani obično ne misle o Niagarinim vodopadima kao o mogućnosti bega za vikend zbog turističkog uživanja.

Za potrebe unapređenja turizma Niagarinih vodopada Niagara USA privredna komora je usmerila reklamiranje ka uličnim poštanskim sandučićima obližnjeg New York-a, SAD.

Poštanski sandučić služi kako mu i samo ime kaže za ubacivanje: poštanskih pisama, razglednica, koverata, paketa itd..., u New York-u su sandučići bili plavi i zaobljeni pri vrhu gde se nalazi prorez kroz koji se ubacuje pošta.

U svrhu reklamiranja turizma Niagarinih vodopada Niagara USA privredna komora je postavila plakate, slike obrušavanja slapova Niagarinih vodopada na preko 25 uličnih poštanskih sandučića u New York-u, SAD, u proleće.

Kada prolaznik u New York-u ugleda takav ulični sandučić primećuje plavo belu sliku uzburkane i zapenušane vode koja teče ka dole a onda kada pročita pri dnu poruku reklamiranja "Posetite Niagara vodopade www.niagarachamber.org" usled optičke iluzije mu postaje jasno da su to Niagarini vodopadi.

Kao što vidimo u ovom reklamiranju poštanski sandučić je plav baš kao i voda Niagarinih vodopada, u njega se ubacuju pisma koja padaju na dno baš kao i slapovi Niagarinih vodopada kada se obrušavaju na dno kanjona, poštanski sandučić je zaobljen pri vrhu baš kao voda u vodopadu koja počinje da se obrušava.

Kada se pažljivije pogleda ceo taj prizor tada se usled optičke obmane Niagarini vodopadi magično pojavljuju na ulicama New York-a, pešaci su oduševljeno reagovali na ovakvo reklamiranje jer su plakati kreativno ulepšali ulice.

Ovo obrušavajuće reklamiranje Niagara USA i Niagara turizma je video veliki broj prolaznika pored poštanskih sandučića ali još veći broj posetilaca sajtova je video to reklamiranje na internetu gde je bilo postavljeno na blogove i komentarisano.

 
 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dodaj komentar